Menu Luk

Kirkegårdene

Takster for kirkegårdene i Kappel, Langø, Vestenskov og Arninge sogne

Gældende fra 1. december 2017 til 31. december 2018

Erhvervelse af gravsteder:
(Taksterne er anført for en fredningsperiode)

--------------------------------------------------------------------------------------- Medlemmer         Ikke medlemmer
Kistegravsted med 1 gravplads                                30 år                2.155,00             14.364,00
Kistegravsted med 2 gravpladser                             30 år                4.310,00             28.728,00

Kistegravsted pr. ekstra gravplads                           30 år                 2.155,00            14.364,00
Urnegravsted                                                           10 år                 1.228,00               1.535,00

Fællesplæne el. park og natur - pr. kisteplads        30 år                  2.155,00            14.364,00
Park og natur - urnegravsted                                  10 år                  1.228,00              1.535,00

Fællesplæne - 1 urneplads - (kan ikke fornyes)      10 år                     614,00                767,00

Gravsteder i græs el. park og natur kan kun erhverves og fornyes ved samtidig oprettelse af aftale om udvidet pleje og vedligeholdelse.
En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted.

Barnegravsted (op til og med konfirmationsalderen 14 år) 0,00 0,00

*****

Fornyelse el. forlængelse af gravsteder:
(Taksterne er anført som årstakster)

----------------------------------------------------------------------------------------- Medlemmer       Ikke medlemmer
Kistegravsted med 1 gravplads                                                               72,00                479,00
Kistegravsted med 2 gravpladser                                                          144,00                958,00
Kistegravsted pr. ekstra gravplads                                                          72,00                479,00
Urnegravsted 122,00 153,00

Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere
åremål end 5 år.

Udfærdigelse og ændring af gravstedsbrev:                                        60,00                 60,00

*****

Begravelse:

----------------------------------------------------------------------------------------- Medlemmer      Ikke medlemmer
Kistegrav                                                                                              3.694,00            5.684,00
Kistegrav - tillæg - lørdage                                                                        00,00                 00,00
Urnenedsættelse                                                                                     383,00               590,00
Urnenedsættelse - tillæg - lørdage                                                            00,00                 00,00

Folkekirkens medlemmer modtager tilskud til erhvervelse, fornyelse og forlængelse af gravsteder, samt til begravelse.

*****

Renholdelse af gravsteder - årstakst:
Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder

Kistegravsted med 1 gravplads ..... inkl. moms 710,00
Kistegravsted med 2 gravpladser ..... inkl. moms 1.066,00
Over 2 gravpladser + pr. gravplads ..... inkl. moms 178,00
Urnegravsted ..... inkl. moms 533,00

Udvidet pleje og vedligeholdelse - årstakst:
Kirkegården påtager sig pligten til udvidet pleje og vedligeholdelse af anlagt gravsted for en brugsperiode.
Arbejdet omfatter desuden fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, gødskning, opbinding, opretning af jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.

Kistegravsted med 1 gravplads ..... inkl. moms 782,00
Kistegravsted med 2 gravpladser ..... inkl. moms 1.173,00
Kistegravsted m.over 2 gravpladser - pr. gravplads ..... inkl. moms 196,00
Urnegravsted - almindeligt ..... incl. moms 589,00
Fællesplæne 1 kisteplads ..... incl. moms 589,00
Fællesplæne 1 urneplads ..... incl. moms 293,00
Park og naturgravsted - 1 kisteplads ..... incl. moms 589,00
Park og naturgravsted - 1 urneplads ..... incl.moms 391,00

Skal aftalen omfatte yderligere forpligtelser - f.eks. granpyntning, udplantning af sommerblomster, kranse og blomster m.m. - beregnes taksten i henhold til dagspris.
Kirkegården udarbejder på begæring skriftlig tilbud på sådanne arbejder.

*****

Opgravning og flytning:
Urner ..... inkl. moms 1.065,00

Sløjfning af ikke udløbet gravsteder:
(Taksten er pr. resterende år inden udløb)
Kistegravsted med 1 gravplads ..... inkl. moms 267,00
Urnegravsted ..... inkl. moms 178,00

*****

Granpyntning:

Type 1 granpyntning 1 kisteplads ..... inkl.moms 780,00
Type 1 granpyntning 2 kistepladser ..... inkl.moms 1.036,00
Type 1 granpyntning pr. ekstra kisteplads ..... inkl.moms 207,00
Type 1 granpyntning kistegrav ved sten ..... inkl.moms 604,00
Type 1 granpyntning urnegravsted ..... inkl.moms 577,00

Type 2 granpyntning 1 kisteplads ..... inkl. moms 574,00
Type 2 granpyntning 2 kistepladser ..... inkl. moms 763,00
Type 2 granpyntning pr. ekstra kisteplads ..... inkl. moms 152,00
Type 2 granpyntning kistegrav ved sten ..... inkl. moms 479,00
Type 2 granpyntning urnegravsted ..... inkl. moms 459,00
Type 2 granpyntning urnegrav ved sten ..... inkl. moms 364,00

Type 3 granpyntning - xtra ..... inkl. moms 729,00

Fra Arninge Kirkegård 2019